TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA

Ana Sayfa / TOPLULUK ÖNÜNDE KONUŞMA


Sahne korkunuz mu var? Yalnız Değilsiniz.

Winston Churchill, dünya tarihinin en iyi konuşmacılarından birisi olarak tanınır. İngiltere’nin Eski Başbakanı’nın 1 dakika konuşması için, ortalama 1 saat
hazırlandığı bilinir.

Biz yeteneksiz  konuşmacı olduğuna inanmıyoruz. Hazırlanmamış konuşmacı vardır. Topluluk önünde konuşmanın, önde gelen korkular arasında yer almasına rağmen, üstesinden gelinebilir. Etkili bir  konuşma  veya sunum yapmanın; stresi, coşkuya dönüştürmenin tekniklerini öğrenebilir. Prova yapa yapa, ses ve beden dili daha rahat yönetilebilir ve sahne korkusunun da üstesinden gelinebilir. Eğitimimizde bunun yollarını paylaşıyoruz.

Programın Ana Hatları:

  – Mesaj ve içeriği oluşturma
  – Ses, diyafram nefesi, konuşma ritmi, vurgu ve tonlama
  – Olumlu ve olumsuz beden dili kullanımı
  – Gerginlikle baş edip, heyecanı yönlendirme
  – Etkili sunumun ana hatları
  – Doğaçlama konuşmayı kolaylaştıran araç ve yöntemler

Eğitim programıyla ilgili detaylı bilgi: akademi@headlinebpr.com