TAKDİR & TANIMA

Ana Sayfa / TAKDİR & TANIMA


Başarılı olmak için bir formül, takip edilecek sihirli bir yol yoktur. Ancak günümüzde başarı tek başına değil, birlikte kazanılmaktadır. Birbirini motive ve takdir etmenin çok etkili olduğu bilinmektedir..

Eğitimimizde çoğumuzun önemi konusunda hemfikir olduğu, ancak uygulamada zorluklarla karşılaştığımız takdir&tanıma konusunu duygusal zeka ve iletişim açısından ele alıyoruz. Takdir edeyim derken, aşırıya kaçmanızı ya da yapay algılanmanızı engelleyecek mikro ifadeler üzerinde duruyor, duygusal zekanızı geliştirecek yolları paylaşıyoruz.  Amacımız ilişkileri güçlendirip, işbirliğini geliştirerek, performans ve motivasyonu artırmak.

Bu eğitime katılınca, kazanımlarınız:

  • İletişimin beş kanalını öğrenirsiniz.
  • Duygusal iç görü ve bağlantı yeteneklerinin takdir etmedeki önemini kavrarsınız.
  • Mikro ifadeler ve beden dili üzerinde farkındalığınız artar.
  • Duygusal zeka ve takdir etme arasındaki ilişkiyi tanımlarsınız.
  • Etkili takdirin anahtar noktalarını, performans ve ilişkilerle olan bağlantısını anlarsınız.