Sürdürülebilirlik ve Entegre Raporlama

[two_third]Daha yaşanabilir bir dünya ve güçlü şirketler için sürdürülebilirlik

Birleşmiş Milletler Küresel İlkeler Sözleşmesi ile başlayan, önce ülkeleri sonra da şirketleri harekete geçiren sürdürülebilir bir  dünya yaklaşımı, kurumları bu konuda ciddi girişimlerde bulunmaya yönlendirmiştir. Bu alanda yapılan çalışmalar Sürdürülebilirlik Raporları ile paylaşılmakta,  bu çalışmalar ve raporlar ilgili kurumları daha sürdürülebilir kılmakta ve  rekabet açısından önemli avantaj sağlamaktadır.

Sürdürülebilirlik çalışmaları sırasında şirketler ekonomik, çevresel ve sosyal ana başlıklar altında gözden geçirilmekte, geliştirilebilecek alanları belirlenmekte, kaynak kullanımları    gözden geçirilmekte, çalışanların katılımı ile motivasyon artmakta ve dolayısıyla ilgili kurum risklere karşı önceden hazırlanabilen, kaynaklarını kontrol eden, motive çalışanları ile yaratıcı projeler geliştiren ve daha yaşanabilir bir dünyaya ulaşmak için katkıda bulunan bir şirket yapısına ulaşmaktadır.

Bu çalışmalarla dünyaya değer katmak isteyen şirketleri Sürdürülebilirlik ve Sürdürülebilirlik Raporlaması eğitimlerimizle destekliyoruz. Eğitmenimiz sürdürülebilirlik raporlamasıyla ilgili dünyadaki önder kuruluş olan GRI Gold Community üyesidir.

Temel Sürdürülebilirlik Eğitimi

  • Kurumsal sosyal sorumluluk ve sürdürülebilirlik
  • İlgili kurumlar, yapılanmalar, standartlar ve endeksler
  • Sürdürülebilirlik strateji ve planının oluşturulması
  • Paydaş ve çalışan katılımı
  • Uygulama ve Raporlama

Sürdürülebilirlik Raporlaması Eğitimi

  • Raporlamanın gelişimi
  • Örnekler ve son uygulamalar
  • GRI 4 ve entegre raporlama esasları
  • İlk raporun hazırlanma süreci ve kurum içi uygulamalar
  • Sürdürülebilirlik raporu ve iletişim

Programla İlgili Bilgi İçin: akademi@headlinebpr.com
[/two_third]

[one_third_last][button href=”mailto:arzudemirel@headlinebpr.com” align=”center”] Teklif al [/button]

surdurulebilirlik_egitim
[/one_third_last]