RENKLERİN RİTMİ

Ana Sayfa / RENKLERİN RİTMİ


Çeşitlilik ve kapsayıcılık  %33  daha yüksek performans sağlıyor.

Çeşitlilik ve kapsayıcılık artık iş dünyasının gündeminde. Çalışanlar arasındaki farklılıkları kucaklamak, insanlara kendi hakkı olma hakkı tanıyarak, eşit fırsatları sunmak hem kişisel performansı yükselttiği gibi; hem de inovasyonu geliştiriyor, müşterileri daha iyi anlamaya olanak sağlıyor. İnsanlar çeşit çeşit; cinsiyetleri farklı, etnik kökenleri, yaşları, sağlık durumları, eğitimleri… Ancak bu farklılıkları bir organizasyon altında bir araya getirmek ve kapsayıcı bir kültür geliştirmek ise kolay değil. Çünkü çoğumuzun farkında bile olmadığımız önyargılarımız var. Biliç altı kodlarla, farklı olandan korkuyor ve kendimize benzeyen insanlarla bir arada olmak ise kimlik duygumuzu güçlendiriyor. Bundan dolayı daha işe alımdan başlayarak, iş hayatımızın çeşitli süreçlerinde yüz yüze kalacağımız seçimlerde gerçekten hak edenler  yerine gözümüzü tutanların leyhine kararlar alabiliyoruz. Bu yaklaşım zamanla şirketlerde ayrımcılığa ve performans kaybına yol açıyor. Üstelik az bir kayıptan da bahsetmiyoruz. Mc Kinsey’in 2018 yılında yayınladığı rapora göre içlerinde çeşitliliği sağlayan şirketlerin performans farkı yüzde 33 oranında daha fazla.

Atölyemizde çeşitlilik ve kapsayıcılığın önemiyle ilgili farkındalığınızı artırıyor, sizde ve diğerlerinde olan önyargıları tanımanızı kolaylaştırıyoruz. Kimseyi ayrımcılığa uğratmayacak şekilde konuşmaya, dili kullanma biçimimizin hayatımıza olan etkilerine dikkat çekiyoruz. Şirket içinde kapsayıcı bir kültür geliştirilmesine destek veriyoruz.

Programın Ana Hatları:

  • Sözlerimiz, seçimlerimiz ve yaşamımız
  • Bilinç dışı önyargılar
  • Kapsama alanımız
  • Cinsiyet, etnik köken, özürlü olma durumu, yaş vb. farklılıklarla çeşitlilik
  • İş hayatında çeşitlilik ve kapsayıcılık