MINDFULNESS EĞİTİMİ

Ana Sayfa / MINDFULNESS EĞİTİMİ


Mindfuless ile Pozitif Farkındalık

Mindfulness, (İngilizcede mind – zihin; full – dolu) zihnin doluluğu anlamına gelse de, ‘mindful’, kişinin dikkat ve farkındalık seviyesinin yüksek olduğu, zihnini anda tutabildiği bir varoluş halidir. Dikkat, farkındalık ve anda kalma teknikleri Zazen doğu felsefesinin batıda bilimsel çalışmalarla vücut bulmuş halidir. Psikoloji, pozitif psikoloji, nöropsikoloji, nörobilim gibi alanlarda çalışmalar ve bilimsel araştırmalara konu olmuş ve günümüz iş dünyasında yankı uyandıran yeni uygulamalarındandır.

Eğitimin Amacı:

Zihnimiz anda kalmaktan ziyade, daima geçmiş ve gelecek arasında düşüncelere kapılarak gezinti halindedir. Zihni sıkça gezintide olan kişide sırasıyla yorgunluk, konsantrasyon eksikliği, dikkatsizlik, unutkanlık, hata yapma eğilimi, stres, kaygı, öfke, depresyon ve tükenmişlik gibi belirtiler görülür. Oysa, zihnimizi anda kalmasını sağlayacak farklı tekniklerle eğitebilir, rahatlatabiliriz.

Günümüz iş dünyasında, çalışanlarda konsantrasyon, yenilik ve yaratıcılık, doğru ve hızlı karar verebilme, dayanıklılık ve duygusal zeka gibi özellikler aranmaktadır. Zihnimizi anda kalmaya ve dikkatimizi ana odaklamaya eğitirken, çalışanlarda aranan bu özellikleri de geliştirmiş ve pekiştirmiş oluruz.

Ayrıca dikkat ve farkındalık çalışmalarının kişinin psikolojik-duygusal, bilişsel ve sosyal alanlardaki olumlu etkileri kanıtlanmıştır. Bu etkiler bireyin duygu ve psikolojik durumunu, olaylar karşısında zihnin ve düşüncelerin berraklığını, iş-aile- özel yaşamdaki sosyal çerçevede tutum-davranışlarını ve fizyolojik değişimlerini kapsamaktadır.

Program:

1. Hafta: Mindfulness ile Anda Kalma

    Mindfulness (Dikkat ve farkındalık)
    Stresle başetme yöntemleri
    Dikkatin gücü
    Anda kalma teknikleri
    Bilimsel çalışmalar ve etkileri

2. Hafta: Mindfulness ile Pozitif Farkındalık
Mindfulness ve pozitif psikoloji
Mutluluğa bilimsel yaklaşımlar
Mutluluk bir seçim mi?
Mutluluğa katkı sağlayan unsurlar
Yaşamın neresindeyiz?
Nerede olmak istiyoruz?
Hayata bütünsel yaklaşımla bakabilme

3. Hafta: Mindfulness ile Öz-yönetim

Liderlik
Gücümüzü nereden alırız?
Tetikleyicileri keşfetme
Müzik ile Mindfulness uygulamalarının beyine etkisi
Kontrol kimde
Oto-kontrol/Oto-matik’te yaşamak

4. Hafta: Mindfulness ile Sosyal-farkındalık ve İletişim
Mindfulness
Nörobilim ve Mindfulness
Ayna nöronlar
Nörobilimle Empati
Kurumsal yapılarda mindfulness

*Program 4 yarım gün tarzında tasarlanmış olup, mindfulness uygulama teknikleriyle hayata yeni bir kalite penceresi açmak üzere sunulmuş içeriktir. Etkinliklere ilaveten, ev çalışmaları, deneyler ve bireysel gelişim için kaynaklarla zenginleştirilmiştir.

Bilgi ve Teklif Al

shirli_

Eğitmen: Shirli Ender-Büyükbay

Bahçeşehir Üniversitesi’nde İşletme-İnsan Kaynakları Yönetimi alanında doktorasını tamamlamak üzere olan Shirli, lisansını Marmara Üniversitesi İngilizce Öğretmenlik, yüksek lisansını Bahçeşehir Üniversitesi İşletme-Eğitim Yönetimi’nde  yapmıştır.

Birleşik Krallık’ta, Complementary Medical Association’da, Mindfulness ve Meditasyon Eğitici Eğitimi’ni almıştır.Google Search Inside Yourself Leadership Institute’te de Mindfulness Temelli Duygusal Zeka eğitimini tamamlamıştır.

“Mutlu çalışan daha üretkendir” ve “Yaşam, doğum ile ölüm arasındaki zaman dilimidir. Zamanın efendisi olmak bizim elimizdedir” anlayışını savunmaktadır. Doktora tezi; pozitif psikoloji perspektifiyle, insan kaynağı yönetiminin örgüt ve birey performansına etkisini araştırma ve bütünsel bakış açıyla çalışan mutluluğunu ölçümlemek üzerinedir (Ref:Setting the stage for a new construct for determining employee well-being.
http://tmt.unze.ba/zbornik/TMT2015Journal/032_Journal_TMT_2015.pdf )

Çalışma hayatına 1996 yılında, Milli Eğitim Bakanlığı’na bağlı çeşitli okullarda ortaokul ve lise seviyesi öğrencilerle çalışarak başlamıştır. Görev yaptığı okullarda toplam kalite, değişim, gelişim, liderlik gibi araştırma ve uygulamalar yürütmüştür.2007-2012 yılları arasında, İstanbul Milli Eğitim Müdürlüğü Avrupa Birliği Projeleri departmanında, proje uzmanlığı yapmıştır. AB yapısı ve değerleri ve projeleri konularında eğitim ve danışmanlık vermiştir. Alanlarında lider İstanbul ve Avrupa üniversiteleri, eğitim kurumları ve eğitimcileriyle işbirlikleri kurarak, kaynaştırma eğitimi, liderlik, girişimcilik, kariyer gelişim ve danışmanlık, teknoloji destekli yaratıcı eğitim-öğretim, kaynak gösterme-intihal, gibi konuları ele alan büyük bütçeli projelere 2015 başına kadar liderlik etmiştir. Mindfulness, iş ve iş-dışı yaşam dengesi, liderlik, yetenek yönetimi, performans yönetimi, örgütsel davranış (psikoloji) ve pozitif psikoloji, alanlarında üniversitelerde ders ve kurumsal eğitimler vermekte; akademik araştırma çalışmaları yürütmektedir.

Evli, bir kız annesi Ender-Büyükbay, İngilizce, Fransızca ve İbranice konuşmakta, çeşitli sivil toplum kuruluşlarında aktif çalışarak, destek vermektedir.