İÇ İLETİŞİM VE KÜLTÜR

Ana Sayfa / İÇ İLETİŞİM VE KÜLTÜR


”Kültür stratejiyi kahvaltıda yer.” Peter Drucker

Kurumsal performansı etkileyen iki önemli faktör bulunur: Çalışan bağlılığı ve kültür. Kültürel dönüşüm araçlarıyla, mevcut durumun fotoğrafını görmenize, kültürü yeniden tanımlamanıza ve dönüştürmenize destek veriyoruz.

Aidiyet, motivasyon ve ortak dil geliştirirken; çalışanları anlam ve amaç etrafında birleştirecek iletişim metodolojisi kurguluyoruz. Çalışan ve işveren arasındaki iletişim davranışları, alışkanlıkları ve kullanılan iletişim araçlarını analiz ediyoruz. İletişimde karşılaşılan temel sorunlar, zorluklar ve gelişme vaad eden noktalar ortaya çıktıktan sonra, iç iletişim stratejisini geliştiriyoruz.

Şirketlerde ortak dil ve kültür oluşturmaya, ilk günden başlamak gerektiğine inanıyor; bunun için de oryantasyonun üzerinde çok duruyoruz. Mobil oryantasyonu geliştiren Talmundo’nun Türkiye temsilcisiyiz. Özellikle Y jenerasyonundan çalışanların mobil ve dijital iletişimi tercih ettiğini biliyor, sizi dünyadaki yeniliklerle buluşturuyoruz.

 

Doğru tasarlanmış bir oryantasyon programının, yetenekleri elde tutmak üzerindeki etkisi %91. Talmundo’nun oryantasyonla ilgili hazırladığı rehberleri sizinle paylaşmamızı isterseniz; bize yazmanız yeterli.

MAIL 

 

Sizi, geleceğe değerlerinizin taşıyacağına inanıyoruz.
Değer odaklı kurumların belirsizlikle baş edebileceklerine, hayalleri olan ve kendilerini gerçekleştirmek isteyen, yüksek performanslı kişileri çekebileceklerine ve dünyayı değiştirebileceklerine…