HİKAYELERLE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM

Ana Sayfa / HİKAYELERLE KÜLTÜREL DÖNÜŞÜM


”Kültür stratejiyi kahvaltıda yer.”
Peter Drucker

Her kurumun ilk gününden itibaren anlatmaya değer pek çok hikayesi birikir.
Yeter ki dinlemeye değer şekilde aktarılabilsin. İlham veren hikayelerin yayılması
işten bile değildir. Kurum kültürünü de bu hikayeler dokur. Hikayeler, insanları birbirlerine yakınlaştırır, birlik duygusunu ve iletişimi güçlendirir. Ancak doğru
hikayelerin seçilmesi ve oluşturulması uzmanlık gerektirir ve bu süreç tesadüfe bırakılmamalı, liderler tarafından yönetilmelidir. Biz, hem liderlerin birer hikaye
anlatıcısı olmalarına; hem de kurumsal hikayenizi oluşturmanıza destek veriyoruz. 

BİLGİ AL

kultur

 

Hikayeler davranışları etkiler… Davranışlar iş yapış biçimlerini… Kültür hikayelerle dokunur, değerlerle hayat bulur.