ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK STRATEJİSİ

Farklılıkların zenginlik katması için varız.

Şirketinizde ve tedarik zincirinizde çeşitliliği sağlamanıza; insanların saygı gördüğü, eşit fırsatlarla karşılaştığı kapsayıcı bir bir iş kültürü geliştirmenize destek veriyoruz.

Mevcut durumu analiz ettikten sonra, kültür ve hedeflerinize özel çeşitlilik ve kapsayıcılık stratejisi tasarlıyoruz. Kapsayıcı liderliği geliştiren ve cinsiyet dengesini gözeten politikalar geliştiriyoruz. Cinsiyetin yanı sıra engellik, sosyal altyapı ve jenerasyonlar vb. dâhil olmak üzere tüm ana çeşitlilik gruplarını kapsayacak şekilde çalışmalarda bulunuyoruz.

Çeşitlilik ve kapsayıcılığın çalışanlar tarafından da içselleştirilmesi ve önyargılarını fark etmeleri için nöroplastisiteden faydalandığımız, size özel programlar tasarlıyoruz.

Nöroplastisite nedir?

Önceleri insan beyninin ortalama olarak 20’li yaşların başında gelişiminin durduğuna inanılırdı, ancak bilim insanları bunun doğru olmadığını kanıtladı. Nöroplastisitenin keşfiyle, beynin kendi kendini, karşılaştığı çeşitli durumlara göre yeniden yapılandırabilme yetisine sahip olduğu anlaşıldı. Nöronlar arası bağlantı sayısı artabiliyor, bu da insanın yeni düşünce kalıplarına açık olmasına, önyargılarını dönüştürebilmesine, kapsaycılığını artırabilmesine yardımcı oluyor.