ÇEŞİTLİLİK VE KAPSAYICILIK ARAŞTIRMASI

Çalışanlarınız ne düşünüyor, nasıl hissediyor?

Çeşitlilik ve Kapsayıcılık Araştırması’yla, şirketinizde mevcut durumun fotoğrafını çekiyoruz. Mevcut durum analizinde şirket içindeki farklı grupların (kadın, erkek, LGBT, engelli, genç, yaşlı vb.) şirkette yan yana çalışma deneyimlerine odaklanıyor, bu konuda işleyen ve işlemeyen yanları ortaya çıkarıyoruz. İşe alımdan, terfilere eşit fırsatlar sunuluyor mu? Kapsayıcılık iş süreçlerine dahil ediliyor mu? Kullanılan dil kapsayıcı mı? Çalışanlar şirketin Ç&K çalışmalarından  haberdar mı? Araştırmanın sonuçlarını temel alarak, kurum veya projelerde iyileştirmeye ihtiyaç duyulan noktaların tespit edilmesine ve buna göre adımlarının geliştirilmesine destek veriyoruz.

Ayrıca araştırma kat edilmesi hedeflenen gelişimi, daha net ifade edebilmek için de bir referans noktasıdır.

Araştırmada karma bir metodoloji kullanıyoruz. Demografik verileri değerlendiriyor, anket gerçekleştiriyor ve odak grup görüşmeleriyle derine iniyoruz. Odak gruplara katılan çalışanların, seslerini duyurma ve önerilerini paylaşma fırsatı bulmaları, çeşitlilik ve kapsayıcılık çalışmalarına dahil olarak, konuyu içselleştirmelerini de kolaylaştırıyor.